Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Licznik odwiedzin:
Archipelag Skarbów

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białymstoku w dniach 20-22 maja 2015 gościło troje profesjonalnych trenerów z programu Archipelag Skarbów. W programie zorganizowanym przez p. Marzenę Jokę, wzięli udział rodzice (115 rodziców), uczniowie kl. II i III ( ok. 140 uczniów) i nauczyciele (25).
Archipelag Skarbów  to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Program był prowadzony przez 3-osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. 
Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów  pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. 
Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni (21-22 maja) zmieniły naszą grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. 
Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą było uświadomienie uczestnikom ich najgłębszych pragnień i marzeń, w tym zwłaszcza marzenia o pięknej, trwałej miłości na całe życie, która nie tylko nigdy się nie skończy, ale z biegiem lat będzie rosła. Trenerzy jasno mówili młodzieży, że ich samych w życiu osobistym interesuje tylko tak pojęta miłość i  w programie była mowa o drodze życia, seksualności, różnych wyborach – to  z myślą o tym, że celem jest wielka i trwała miłość. 
Młodzież dobrze rozumie, że do wielkich celów dochodzi się poprzez trudy i wyrzeczenia. Młodzi zdają sobie sprawę, że bardzo trudno jest zbudować trwałą miłość, naprawdę szczęśliwą rodzinę. Doświadczenia Archipelag Skarbów  pokazują, że uczestnicy programu nie boją się wymagań, wysiłku, pracy nad sobą. Potrzebują tylko logicznego wytłumaczenia, że „opłaca się” te wyrzeczenia ponieść, bo tylko one prowadzą do realizacji marzeń. 
 W trakcie dwóch dni warsztatów (21-22 mają 2015 r.) przekazywana była młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Uczyli młodzież, jak radzić sobie z „tygrysami”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Dali młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe), ze złością i gniewem. Zachęcili młodzież do korzystania z tych wskazówek, trenowania własnej siły charakteru. 
W ramach programu wyjaśnili młodzieży najważniejsze prawa rządzące miłością. Omówili też problemy, takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Wszystkie te tematy były poruszane z dużą delikatnością i powagą tak, by nie zranić tych, którzy mieli takie doświadczenia, a zarazem przestrzec tych, którzy ich jeszcze nie mieli.
Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników. 
Jednym z celów programu było odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. Archipelag Skarbów  umacniał w młodzieży przekonanie, że najważniejsi przewodnicy, od których mogą się wiele nauczyć w życiu, są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, ciocia, wujek, wychowawcy, trenerzy, instruktorzy harcerscy, duchowni. Uczyli młodych ludzi, by starali się brać od życzliwych dorosłych ze swojego otoczenia to, co w każdym z nich jest najlepsze i nie przekreślali tych autorytetów z kretesem w momencie, gdy dostrzegą w nich jakąkolwiek rysę czy wadę. 
W Archipelagu Skarbów  wykorzystany został cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą. Były to udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Były też dynamiczne ćwiczenia, do których masowo zgłaszali się ochotnicy – nagradzani za udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Młodzież była angażowana do tego, by odpowiadać na pytania, głosować, a nawet śpiewać razem z trenerami „Szantę z Archipelagu Skarbów”. Humor przeplatał się z poważnymi treściami w sposób, który dał młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania. 
 Ważnym elementem programu był festiwal twórczości młodzieży. Chętni uczniowie z dnia na dzień przygotowali plakaty, piosenki i prezentacje multimedialne na takie tematy jak: „Szacunek do kobiet”, „Stop pornografii”, „Znaczenie trzeźwości od alkoholu w miłości”, „Jak radzić sobie z tygrysem złości” i wiele innych. Po zakończeniu programu młodzież ma możliwość korzystać ze specjalnej strony internetowej (prawie 50.000 wejść rocznie) oraz ma możliwość zadawania pytań i proszenia o poradę pod  adresem elektronicznym. 
Spotkanie z rodzicami i nauczycielami
W ramach programu odbyło się również informacyjno-szkoleniowe spotkanie dla  rodziców (20 maja 2015 r.), w którym wzięło udział 115 rodziców: „Program profilaktyki zintegrowanej. Archipelag Skarbów, jako uzupełnienie i wzmocnienie pracy wychowawczej rodziców”. Natomiast 21 maja 2015 r. zorganizowano spotkanie dla rady pedagogicznej: „Program profilaktyki zintegrowanej. Archipelag Skarbów, jako uzupełnienie i wzmocnienie pracy wychowawczej nauczycieli.” Oba te spotkania pomogły wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży przez Archipelag Skarbów  w dalszej pracy wychowawczej. W ramach tych spotkań wyjaśniano rodzicom i nauczycielom symbole programu (skarby, tygrysy, gwiazda, lejek) oraz niezrozumiałe dla niewtajemniczonych hasła programu (np. „Najważniejszy jest niebieski”). Operowanie symbolami i stworzenie unikalnego, atrakcyjnego dla młodzieży języka bardzo ułatwia rodzicom i wychowawcom rozmowy z młodzieżą na trudne tematy. Nauczycieli zostali wyposażeni w konspekty do prowadzenia zajęć umacniających treści programu. 
Archipelag Skarbów łączy w sobie trzy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki: 
1. wspiera rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodzieży świata wartości,
2. jest atrakcyjny dla młodzieży,
3. należy do nielicznej grupy programów skutecznych (co zostało udowodnione w badaniach naukowych [Grzelak, 2009]).
Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii).