Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Licznik odwiedzin:
Projekty zrealizowane

***

Sprawozdanie z projektu "Młodzi przedsiębiorczy"


Projekt „ Młodzi Przedsiębiorczy”- jest realizowany od października 2015r i będzie trwał do czerwca 2016r. Projekt organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowy Bank Polski. Uczestnikami projektu są uczniowie kl. I B i II B ( tj. Izabela Kłokowska, Zuzanna Kuźmin, Gabriela Ejsmond, Gabriela Komarnicka, Katarzyna Marcińczyk. Projekt składa się z dwóch etapów- oddzielnie opiekun i uczniowie przechodzą kurs e-learningowy. W pierwszym etapie( październik 2015- kwiecień 2016r.) opiekun przechodzi kurs, w którym uczy się w jaki sposób pracować z uczniami przy realizacji następujących tematów:

 • zarządzanie zasobami( w tym finansowymi),

 • opracowanie budżetów,

 • racjonalne decyzje ekonomiczne w życiu codziennym,

 • przedsiębiorczość społeczna,

 • funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej,

 • rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych ważnych dla młodych i całej społeczności lokalnej,

 • przedsiębiorczość społeczna i STEM.

Kurs e-learningowy jest wzbogacony o elementy e-coachingu. Z kolei uczniowie od października 2015 do lutego 2016 roku biorą udział w kursie internetowym, gdzie uczą się podstaw działalności gospodarczej, badania rynku, marketingu i finansów w firmie. Z kolei od lutego do czerwca 2016r. zespół projektowy, będzie zakładał wirtualną firmę.

W czasie pracy nad projektem uczniowie, będą uczyć się:

 • planować i realizować działania zespołowe, zarządzać pracą swoją i innych;

 • radzić sobie z zarządzaniem własnymi finansami oraz planować wydatki swoje i rodziny;

 • dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami oraz analizować ryzyko;

 • korzystać z technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz przyrodniczych (STEM).

Koordynator projektu:

Marzena Joka

***


Realizacja Ogólnopolskiego Projektu „ Solidarna Szkoła”

Projekt „ Solidarna Szkoła” jest ogólnopolskim programem organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskie Centrum Solidarności. Projekt jest realizowany od października 2015r. i będzie trwać do czerwca 2016r. W programie bierze udział 10 uczniów naszej szkoły z klas I- III, pod opieką p. Marzeny Joka. Celem projektu „Solidarna Szkoła” jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.  Priorytetowe cele projektu: - Wypracować szkolny model wychowania uczniów solidarnych z członkami społeczności lokalnej, angażujących się w działanie na rzecz dobra wspólnego; - Kształtować u uczniów tożsamość historyczną poprzez edukację obywatelską dot. etapów budowania i umacniania demokracji w Polsce współczesnej oraz zaangażowanie w otwartą debatę publiczną na temat demokracji i zagrożeń przemian demokratycznych w Polsce i Europie; - Kształtować u uczniów postawy solidarności oraz odpowiedzialności za wspólnotę, które będą motywacją do podejmowania działań i współpracy; - Kształtować u uczniów świadomość globalnych problemów i konieczności solidarnego wsparcia krajów rozwijających się (w tym przekazywać wiedzę na temat polskiej i europejskiej pomocy rozwojowej). W programie mamy wybrać własny cel, stworzyć i zrealizować krok po kroku uczniowskie działania, dzięki którym młodzi ludzie nauczą się solidarności, współpracując przy tym z nauczycielami, rodzicami, dyrektorem, pracownikami szkoły i społecznością lokalną. Aby uzyskać certyfikat „ Solidarnej Szkoły” wymagane są od nas zadania obowiązkowe: 1. Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej (na podstawie kryteriów certyfikatu "Solidarnej Szkoły"); 2. Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały; 3. Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego lub działań uczniowskich przez społeczność szkolną; Wszystkie działania zaplanowane w Programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u uczniów poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności. W ramach Programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

Szkolny koordynator projektu:

Marzena Joka


***


Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ Młodzi Głosują” w I semestrze roku szkolnego 2015/2016


Projekt „ Młodzi Głosują” realizowany był od września do października 2015r. W projekcie wzięło udział 12 uczniów naszej szkoły z klasy II A, II B i III A pod opieką p. Marzeny Joka.

Młodzi ludzie - także niepełnoletni - mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.

Celem akcji było zwiększenie uczestnictwa młodych w życiu publicznym, wyrobienie nawyku głosowania i przyczynienie się do kształtowania postaw obywatelskich wśród młodych ludzi, a co za tym idzie zwiększenie frekwencji. Udział w programie „ Młodzi głosują”, pokazuje, że młodzi ludzie chcą i potrafią być aktywnymi oraz świadomymi obywatelami i obywatelkami. Głos oddany do szkolnej urny przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą szansą wyrażenia własnego zdania w sprawach ważnych dla kraju.

 W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie przygotowali i przeprowadzili w naszej szkole, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. W ramach realizacji projektu podjęliśmy się działań edukacyjnych i prowadziliśmy lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach min.: zorganizowaliśmy akcję profrekwencyjną w szkole i poza szkołą , poprzez wywieszenie plakatów, rozdawanie ulotek, rozmowy z mieszkańcami i mieszkankami, zapraszając obywateli do urn wyborczych . Przeprowadziliśmy również lekcje na temat kompetencji parlamentu oraz zasad wyborów oraz zorganizowaliśmy debatę klasową na temat kompetencji parlamentu.

Najważniejszą punktem w tym projekcie było przygotowanie i zorganizowanie 19 października 2015r. symulowanych szkolnych wyborów parlamentarnych. Uczestnicy projektu przygotowali punkt wyborczy w bibliotece szkolnej, zasiedli w komisji wyborczej i samodzielnie przeprowadzili wybory. Młodzież z poszczególnych klas podpisem na listach obecności potwierdziła odbiór kart do głosowania. Następnie dokonywała samodzielnego wyboru komitetu wyborczego, stawiając znak X w odpowiedniej kratce.

W wyborach wzięło udział 230 uczniów, którzy oddali 224 głosy ważne.

W ten sposób młodzież naszej szkoły w praktyce poznała, na czym polega demokracja, nauczyła się funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, co w przyszłości wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie ustroju demokratycznego w naszym państwie.

Nasze działania w ramach projektu zostały zarejestrowane przez lokalną gazetę „ Kurier Poranny”, który we wtorkowym wydaniu ( tj. 20 października 2015r.) umieścił zdjęcia i informacje o przeprowadzonych szkolnych wyborów parlamentarnych.

W trakcie udziału w projekcie Młodzi głosują uczniowie:

• zdobyli wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnień parlamentu europejskiego

• zdobyli doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego;

• poznali znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i prawa z niego wynikające;

• podczas debat, poprzedzających głosowanie, wypowiedzieli się na ważne tematy dla naszego kraju oraz wspólnoty europejskiej;

• sami przygotowali i przeprowadzili w szkole wybory, poznając w praktyce ich zasady i znaczenie.

  Szkolny koordynator projektu:

Marzena Joka


***Udział w VII edycji projektu – Kamienie Pamięci – …za to, że byli Polakami… – rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie kl. I-III PG nr 2 pod opieką p.Marzeny Joka wezmą udział w VII edycji Ogólnopolskiego Projektu „Kamienie Pamięci - …za to, że byli Polakami…”. Projekt będzie trwał od lutego do maja 2016r. Głównym zadanie będzie znaleźć bohatera,który padł ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a jego czyny i miejsce pochówku miały zostać zapomniane. Naszym bohater będzie postać , która za działalność, postawę i walkę o wyznawane wartości została przez totalitarny reżim pozbawiona życia, której szczątki pochowano, a właściwie ukryto w nieoznaczonych miejscach na terenie całego kraju i która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje. Do naszych zadań będzie należało: 1. Opracowanie portfolio tej postaci; 2. Upowszechnienie wiedzy o niej; 3. Zgłoszenie projektu upamiętnienia postaci lokalnym władzom samorządowym; 4. Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł. W VII edycji projektu patronują słowa z mowy Przeciw Katylinie Cycerona: Cum tacent, clamant(Milcząc, wołają), jakże wymowne wobec działań podjętych przez stalinowski reżim w celu wymazania z pamięci potomnych losów bohaterów. Słowa te stały się także tytułem wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, która jest zapisem poszukiwań szczątków ofiar systemu komunistycznego, prowadzonych przez IPN w kwaterze „Ł”na warszawskich Powązkach w latach 2012 i 2013 w ramach projektu„Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956.” Chcemy uczestniczyć w odszukaniu i upamiętnieniu bohaterów, którzy za działalność, postawę i walkę o wyznawane wartości złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę życia.  Ich nazwiska stalinowska propaganda chciała wymazać z pamięci przyszłych pokoleń zacierając ślady zbrodni poprzez m.in. utajnianie miejsc pochówku. „W latach 1944–1956 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło ponad pięćdziesiąt tysięcy osób, straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, zabitych w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Znaczną część ofiar stanowili członkowie antykomunistycznego ruchu oporu, kontynuujący walkę zbrojną do początku lat pięćdziesiątych. Ich ciała grzebano w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach: na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu bezpieczeństwa, w lasach i na poligonach wojskowych.Niektóre przekazywano także do zakładów anatomii. Dla szybszego zatarcia śladów stosowano niekiedy środki chemiczne przyspieszające rozkład szczątków. Do lat osiemdziesiątych włącznie zlikwidowano prawie wszystkie kwatery ze szczątkami więźniów okresu stalinowskiego.” Rezultatem projektu będzie uhonorowanie bohaterów oraz upowszechnienie wiedzy o nich w artykułach, filmach, na stronach internetowych, wystawach bądź tablicach pamiątkowych.

Szkolny koordynator projektu:

Marzena Joka***

„Bawiąc uczyć – czyli Teatr jest dobry na wszystko”

Sprawozdanie z realizacji projektu „Bawiąc uczyć – czyli Teatr jest dobry na wszystko”

 

W roku szkolnym 2012/2013 w PG nr 2 w Białymstoku realizowano projekt ze środków unijnych „Kapitał Ludzki”. Prowadzeniem projektu zajęła się firma ECDS Polska. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była pani Edyta Haraburda.

W ramach projektu uczniowie mogli skorzystać z indywidualnego pozalekcyjnego doradztwa zawodowego oraz sporządzić profil zawodowy i drogę kariery.

Uczniowie całej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z panią policjant E. Małyszko o zagrożeniach współczesnego świata.

Pani Pedagog przeprowadziła 40 indywidualnych spotkań z uczniami w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

W ramach projektu realizowano III grupy zajęć edukacyjnych.
I Grupa zajęć została skierowana do uczniów mających problemy w nauce. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównywania wiedzy z języka polskiego i matematyki dla klas I oraz w zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego dla klas III z języka polskiego, matematyki,biologii, chemii, języka niemieckiego i angielskiego.

II grupa zajęć była skierowana do młodzieży ambitnej,aktywnej, ciekawej świata. W tej grupie zajęć uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania teatralne na zajęciach teatralnych z języka polskiego, angielskiego, francuskiego,niemieckiego, reklamy, Koła Krytyków oraz zajęcia z aktorem z teatru.

W III grupie znajdowały się zajęcia skierowane do uczniów interesujących się sportem i tańcem. Tu uczniowie przez rok uczestniczyli w zajęciach z piłki siatkowej oraz w zajęciach tanecznych.

W ramach projektu uczniowie wyjeżdżali do Centrum Nauki Kopernik, na zieloną szkołę, wielokrotnie wychodzili na przedstawienia teatralne do BTL,Teatru Dramatycznego oraz do Opery. Uczniowie z sekcji siatkowej wychodzili na mecze piłki siatkowej.

Ze środków projektowych zostały zakupione: laboratorium językowe wraz z laptopem i tablicą interaktywną, pomoce biurowe, stroje do tańca i gry w piłkę siatkową, piłki do gry w siatkówkę, pomoce naukowe do wszystkich przedmiotów oraz filmy, foliogramy, gry dydaktyczne, kursy multimedialne do nauki języka, dekoracje do przedstawień i oświetlenie o łącznej wartości 45tys.

Realizacja projektu została sfilmowana przez TVP Białystok.

Realizacja projektu znacznie poprawiła wizerunek szkoły w środowisku lokalnym oraz wpłynęła na podwyższenie jakości pracy szkoły.

W projekcie wzięło udział 150 uczniów i pracowało 12 nauczycieli PG nr 2 w Białymstoku (K. Kisielewska- Martyniuk, J. Różalska, E. Jerzykowska-Zagórska, U. Morawska, P. Łabanowski, M. Łukaszuk, W. Tałałaj, J. Komendo-Borowska, G.Boćko, L. Choruży, Jolanta Tarnowska, A. Kaczmarek-Chocha). Projekt został wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski i uzyskał 98/100 możliwych punktów

.

Opracowała

Edyta Haraburda


 


Projekt: „Bawiąc uczyć, czyli teatr jest dobry na wszystko – cykl zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i motywujących do samorozwoju”, nr Projektu: WND-POKL.09.01.02-20-672/12

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Publiczne Gimnazjum Nr 2
informuje, że szkoła rozpoczęła realizację projektu

„Bawiąc uczyć, czyli teatr jest dobry na wszystko – cykl zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i motywujących do samorozwoju”

Okres realizacji: 01.09.2012-30.06.2013

Grupą docelową projektu jest 150 uczniów/uczennic gimnazjum. (79dz., 71chł)

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku, poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów zdolnych oraz uczniów mających problemy edukacyjno – wychowawcze.

Działania zaplanowane w projekcie:

 • Warsztaty z doradztwa zawodowego
 • Spotkania dotyczące zagrożeń i współczesnych problemów młodzieży
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów gimnazjalnego
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I
 • Warsztaty teatralne
 • Zajęcia z marketingu i reklamy
 • Zajęcia z koła krytyków
 • Zajęcia sportowe – sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • Zajęcia rytmiczno - taneczne

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji

 

 1. Dokumentacja rekrutacyjna:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

 

Biuro Projektu:

ECDS Polska Sp. z o.o.

ul. Św. Rocha 5, lok. 208 15-879 Białystok

 


***

Ortograffiti

W roku szkolnym 2013/2014  Nasza Szkoła przystąpiła do program edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti” rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne, którego celem jest pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się -  dysleksją, dysortografią, dysgrafią.  Realizowany jest on w ramach zajęć koła ortograficznego przez p. Emilię Chmielewską.

*** 
W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 w naszej szkole odbywały się zajęcia pozalekcyjne języka esperanto prowadzone przez p. Emilię Chmielewską. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na temat tego, wywodzącego się z Białegostoku, języka.
***

Projekt edukacyjny„Doświadczyć historii”


   Od4 marca do25 maja 2012r. uczniowie naszej szkoły z klas I- III ( łącznie 11 osób) podopieką p. Marzeny Joka brali udział w projekcie edukacyjnym „ Doświadczyćhistorii” organizowanym przez Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku.                                            

Celem projektu byłarejestracja doświadczeń związanych z II wojną światową- osób, które uczestniczyływ wydarzeniach wojennych,  życiecodzienne mieszkańców regionu w tym okresie, ale przede wszystkim zsyłki ideportacje na Sybir. Projekt miał również na celu pobudzenie refleksji wśródmłodych ludzi, w jaki sposób historia ta oddziałuje na naszą współczesność ijakie jej nauki możemy wykorzystać do budowania lepszej przyszłości.          

W ramach projektu uczestnicy mieliza zadanie dotrzeć do osób, które przeżyły zsyłkę na Syberię, zebrać informacjena ich temat , a następnie przeprowadzić z nimi wywiad.   Rozmowy przeprowadzane były  w naszej szkole   i rejestrowane w formie dialogu filmowego.Naszymi „świadkami historii” były : pani Mieczysława Kątnik, pani JaninaRutkowska oraz pani Jolanta Hryniewicka. Podczas wywiadu uczniowie zbieralicenne informacje na temat  aresztowania,transportu, zesłania i powrotu do Ojczyzny. Rozmowom towarzyszyły silne emocjemin. łzy, wzruszenie, ból, cierpienie, które można było zobaczyć zarówno unaszych rozmówczyń, jak i uczniów, którzy przeprowadzali wywiad.            

  Zebraneinformacje,wspomnienia,refleksje z okresu zesłania na Sybir i do Kazachstanu pozwoliły naszym uczniompoznać prawdziwą historię i podtrzymać pamięć o tych, którzy ją tworzyli.

Produktfinalnytego projektu- film, przedstawiający rozmowyz przesympatycznymi Sybiraczkami, dokumenty z omawianego okresu oraz unikatowezdjęcia zrobione podczas pobytu zesłańców na Syberii można obejrzeć w  naszej szkole w sali nr 22. Zainteresowanychserdecznie zapraszamy.

                                                      

                                                                                     Marzena Joka