Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Licznik odwiedzin:
Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników z dotacji MEN
Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników szkolnych 
w Publicznym Gimnazjum  nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z  2014r. poz. 811.

Komplety podręczników zakupione z dotacji MEN stanowią własność szkoły. Udostępniane są trzem kolejnym rocznikom uczniów.

Podręczniki wypożyczane są na okres dziesięciu miesięcy, termin ich zwrotu mija w czerwcu danego roku szkolnego (termin zwrotu będzie określony w zarządzeniu dyrektora pod koniec każdego roku szkolnego).

Podręczniki wypożyczane są w terminie uzgodnionym pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Do wypożyczenia zgłasza się cała klasa wraz z wychowawcą.

Każdemu uczniowi są przypisane konkretne numery podręczników. Wypożyczenia rejestrowane są na elektronicznym koncie ucznia w bibliotecznej bazie danych.

Materiały ćwiczeniowe zostają wydane uczniom bezzwrotnie i stanowią ich własność.

Udostępniane książki należy obłożyć i chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Przez cały okres użytkowania podręczników Rodzic dba o właściwe i czyste obłożenie książki. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek.

Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.

Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz. Podczas zwrotu podręczników, dokonują oględzin, określając stopień ich zużycia. Podręczniki powinny być w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania. 
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zagubienia podręcznika rodzice ucznia zobowiązani są do zwrotu kosztów ich zakupu  na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego (kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa).

W przypadku gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego rodzic   przed odebraniem dokumentów dziecka z sekretariatu szkoły zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników bądź, zgodnie z niniejszym regulaminem, zwrotu kosztów zakupu podręczników. 

Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią niniejszego regulaminu i podpisują Umowę użyczenia podręczników (Załącznik). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły, bibliotece, u wychowawcy klasy.