Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Licznik odwiedzin:
Szkoła z Klasą 2.0
Program "Szkoła z Klasą 2.0"

* KODEKS 2.0
* CIEKAWE LINKI EDUKACYJNE
* KILKA SŁÓW O SZKOLE Z KLASĄ 2.0"
* SZKOLNY FESTIWAL NAUKIKODEKS 2.0
1. Wprowadzanie dorosłych w świat internetu (TiK – młodzież prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli).
2. Używanie tablic interaktywnych i innych nowych technologii na lekcjach oraz podczas tworzenia projektów edukacyjnych.
3. Przestrzeganie praw autorskich, własności w sieci oraz krytyczne segregowanie informacji.
4. Swobodne korzystanie z urządzeń technologicznych podczas przerw, natomiast w czasielekcji według zasad ustalonych przez nauczyciela.
5. Dbanie o bezpieczeństwo w sieci: informacje o sobie zamieszczamy w sposób rozsądny, uważamy na PHISHING, treści udostępniamy tylko dla znajomych, gdyż każdy może jeskopiować, pamiętamy o ustawieniach prywatności.
6. Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami poprzez portalespołecznościowe, komunikatory i pocztę e-mail (Pamiętaj jednak, że najważ niejszy jest bezpośredni kontakt z człowiekiem).
7. Kultura w sieci i przestrzeganie zasad netetykiety. 

CIEKAWE LINKI EDUKACYJNE
Portale edukacyjne:
Portal wiedzy
Giercownia
Wsipnet
Portal Edukacyjny Gazety Wyborczej
Otwarte zasoby
Muzoteka szkolna

KILKA SŁÓW O SZKOLE Z KLASĄ 2.0"

W ramach programu Szkoła z klasą 2.0  powstał Blog uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 2. Zapraszamy do czytania i komentowania :)

CODZIENNIK PG 2SZKOLNY FESTIWAL NAUKI

Opis szkolnego Festiwalu2.0

Prezentacja "Szkoła z klasą 2.0"
Szkolny festiwal 2.0 odbył się dnia 30 maja 2014 r. w Sali Teatralnej Gimnazjum Publicznego nr 2 w Białymstoku. Termin ten nie był przypadkowy, zaplanowaliśmy to już po zgłoszeniu szkoły do programu „Szkoła z klasą 2.0” i założyliśmy, że będzie to dzień wolny od zajęć dydaktycznych połączony z Piknikiem Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.

Za zorganizowanie festiwalu  odpowiedzialny był szkolny koordynator p. Joanna Iwanicka,  jednak w pracę włączyli się również inni nauczyciele, nie tylko biorący udziału w programie. Uczniowie z klasy III c  przygotowali dekoracje. Za nagrywanie i zdjęcia odpowiedzialna była p. Jolanta Tarnowska oraz uczniowskie Pogotowie Tik, za prowadzenie szkolny koordynator  p. Joanna Iwanicka.
Informacje o terminie festiwalu i jego program zostały umieszczony na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły. Na szkolny festiwal zostali zaproszeni przedstawiciele białostockiej telewizji oraz przedstawiciele Departamentu Edukacji w Białymstoku.

W szkolnym festiwalu wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele obecni tego dnia w szkole, czyli 290 uczniów i 30 nauczycieli.

Przebieg festiwalu:
1.                Przedstawienie pt.  „ U jubilera”
2.                Powitanie zaproszonych gości.
3.                Powitanie młodzieży oraz nauczycieli zgromadzonych na festiwalu.
4.                Zabranie głosu przez koordynatora –przedstawienie harmonogramu wystąpień .
5.                Prezentacja założeń programu Szkoła z klasą2.0, rocznej działalności szkolnych zespołów.
6.                Prezentacje projektów edukacyjnych,omówienie wyników pracy przez poszczególne grupy.
7.                Podsumowanie  festiwalu.
8.                Wręczenie dyplomów i nagród książkowych  uczniom zaangażowanym w pracę podczas  
całego roku.
9.                Przedstawienie teatralne w wykonaniu szkolnej klasy teatralnej pt. „ Książę szuka żony”.
Projekty wykonywane przez poszczególne grupy:
1.                p. Joanna Komendo-Borowska –  „Chemia bawi, chemia uczy ”
2.                p. Sylwia Maciejczuk- „Zamki Wielkiej Brytanii”
3.                p. Jolanta Tarnowska- „Jak zaplanować ogród”
4.                p. Anna Oniszczuk-„Bezpieczni w sieci”
5.                p. Marzena Joka- „Świadkowie historii”

We wszystkich pokazach poszczególne grupy wykorzystały laptopy, rzutniki, fotograficzne aparaty cyfrowe. Żadna z grup nie napotkała podczas publicznego prezentowania swojej pracy trudności. Wszyscy byli doskonale przygotowani, materiały dopracowane w każdym szczególe.

Szczegółowe opisy planów działania, sposobu realizacji znajdują się na profilach nauczycieli.
Podczas festiwalu wszystko przebiegło bez zakłóceń.

Podsumowując, można stwierdzić, iż wszystkie projekty były wspaniałe, jedyne  w swoim rodzaju. Jedne były bardziej naukowe, inne mniej, ale każdy wnosił cenne treści do wykorzystania w życiu codziennym, rozwinięcia własnych zainteresowań, a być może w kimś wzbudziły nowe jeszcze nie odkryte.
Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za trud i pracę oraz pogratulowała efektów. Jednocześnie wyraziła nadzieję, iż praca nie zostanie przerwana i młodzież będzie dalej wykorzystywać metodę projektów, wykonując kolejne zadania. Następnie pani dyrektor wręczyła wszystkim realizatorom programu Szkoła z Klasą 2.0 dyplomy.

Podczas przygotowania do festiwalu uczniowie nauczyli się wielu nowych rzeczy. Zmierzyli się z nowymi wyzwaniami. Nauczyli się pracy metodą projektu.Poznali obsługę nowych, nieznanych do tej pory programów, obsługę sprzętu multimedialnego - rzutnika, nauczyli się pracy w grupie, rzetelności i punktualności w wywiązywaniu się z zadań, rozwiązywania problemów, czuwania nad porządkiem. Cytując p. Grzegorza: „Dowiedzieli się, że nie ma rzeczy trudnych, są tylko rzeczy źle zaplanowane.”
Nauczyciele również wynieśli wiele nowych doświadczeń. Do tej pory bardzo rzadko pracowaliśmy w szkole metodą projektu. Ten program dał nam szansę głębszego poznania tej metody i jesteśmy gotowi do nowych wyzwań, czyli projektów edukacyjnych w następnym roku szkolnym. Przekonaliśmy się jak ważna jest dyscyplina i rzetelność podczas wywiązywania się z zadań. Doświadczenia nauczycieli zdobyte podczas programu są bezcenne.

Następnie szkolny koordynator przedstawił ostateczną wypracowaną wspólnie wersję Kodeksu 2.0 . Zaprezentowany został w postaci slajdów z podziałem na zagadnienia główne.  Pełną wersję koordynator umieścił na szkolnej tablicy SU, oraz p. Anna Oniszczuk na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy uczestnicy festiwalu zgodnie stwierdzili, iż był niezwykle ciekawy,pouczający i atrakcyjny. Nikt z oglądających nie nudził się, mimo, że trwało to dwie godziny. Projekty były konkretne, dobrze zaplanowane i zrealizowane. Prezentacje jasne i przejrzyste, obrazowały pracę zespołu. Wszystkim gratulujemy! Największy sukces – to cały festiwal. Wszystko przebiegało bez zakłóceń, bez zastrzeżeń. Wnioski nasunęły się podczas realizacji projektów-  kontynuacja projektów, praca na zajęciach metodą projektu. Zdjęcia ze szkolnego festiwalu można obejrzeć na stronie szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć